Browsing Tag: "surat kuasa"

surat kuasa

Surat Kuasa Pengurusan Deposito

SURAT  KUASAYang bertanda tangan dibawah ini:Nama           : _____Pekerjaan      : _____Alamat          : _____Dengan ini memberi kuasa kepada:PT _____ , berkedudukan di _____ .   K H U S U S   Untuk dan atas nama…

Contoh Pencabutan Surat Kuasa

PENCABUTAN SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama          : Alamat        : Pekerjaan : Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus dari dan sebagai, untuk dan atas nama yang berkedudukan di alamat  Selanjutnya…

Contoh Surat Kuasa Beli

SURAT KUASA BELIYang bertanda tangan di bawah ini: N a m a                  : Tempat/tanggal lahir : Pekerjaan               : A l a m a t               :Dengan ini memberikan kuasa kepada:N a m a                  : Tempat/tanggal…

Surat Kuasa untuk Menjual

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL KENDARAAN BERMOTORYang bertanda tangan di bawah ini:Nama           :Pekerjaan      :Alamat          : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ berdasarkan dan dalam kedudukannya selaku…

Surat Kuasa Permohonan Paten

SURAT KUASA UNTUK PERMOHONAN PATENYang bertandatangan di bawah ini: Nama           : Jabatan         : Alamat          :Yang untuk keperluan urusan ini memilih tempat kedudukan tetap menurut Hukum pada kantor kuasa-kuasa Paten tersebut…

Surat Kuasa Mengurus Warisan (Contoh)

SURAT KUASA MENGURUS WARISAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama          : Alamat        : Pekerjaan : No KTP       : Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa : Dengan ini memberi kuasa penuh kepada : Nama          : Alamat        :…

Surat Kuasa Subtitusi

SURAT KUASA SUBTITUSI Yang bertanda tangan dibawah ini:Nama       :Jabatan    :Alamat      :Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :Nama       :Jabatan    :Alamat      : KHUSUS Untuk mewakili Pemberi Kuasa…

Contoh Surat Kuasa Subtitusi

SURAT KUASA SUBTITUSI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama           : _____ Pekerjaan      : _____ Alamat          : _____ Menerangkan terlebih dahulu: Bahwa berdasarkan akta yang dibuat di hadapan Notaris _____ di _____ tertanggal…

Surat Pencabutan Surat Kuasa

PENCABUTAN SURAT KUASAYang bertanda tangan di bawah ini: Nama       : _____ Alamat     : _____ Pekerjaan    : _____ Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur dari dan sebagai untuk dan atas nama perseroan PT _____ yang berkedudukan di…

Surat Kuasa Menjual Tanah dan Bangunan (Contoh)

KUASA UNTUK MENJUAL Yang bertandatangandibawah ini: Nama                      : Tempat/tanggal lahir   : Pekerjaan                 : Alamat                     : Dengan ini memberi kuasa penuh kepada: Nama                      :…

Contoh Surat Kuasa Jual

SURAT KUASA JUALYang bertanda tangan dibawah ini : Nama          : Alamat        : Pekerjaan : Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa Dengan ini menerangkan bahwa karena kesibukan yang tidak dapat dihindari, maka dengan ini memberi kuasa…

Contoh Surat Kuasa Ambil

SURAT KUASAYang bertanda tangan di bawah ini: Nama                 : Tempat/tgl lahir    : Pekerjaan           : Alamat               :Dengan ini menunjuk Domisili Hukum dan memberikan Kuasa kepada: Nama                 : Tempat/tgl…