Surat Kuasa Pengurusan Deposito

0 1,812

SURAT  KUASA

 

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama           : _____

Pekerjaan      : _____

Alamat          : _____

Dengan ini memberi kuasa kepada:

PT _____ , berkedudukan di _____ .

 

K H U S U S

 

Untuk dan atas nama pemberi kuasa menjalankan segala hak yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa atas:

–   _____

–   _____

–   _____

 

Semuanya tertulis atas nama pemberi kuasa, menerima bunga-bunganya setiap bulan, mencairkan deposito (deposito), dan/atau memasukkan kembali deposito (-deposito).

Untuk itu:

menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani tanda-tanda terima dan/atau surat-surat lainnya. Singkatnya, mengenai hal-hal tersebut melakukan apa pun juga yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan, sehingga walaupun untuk suatu tindakan itu diperlukan khusus, kuasa tersebut supaya dianggap telah diberikan dengan  ini.

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau dikarenakan sebab apa pun juga.

 

Pemberi Kuasa,

 

( __________ )

Loading...
Tinggalkan komentar