Surat Kuasa Subtitusi

0 458

SURAT KUASA SUBTITUSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama       : [………………………………………………]

Jabatan    : [………………………………………………]

Alamat      : [……………………………………………………………………………………………….]

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama       : [………………………………………………]

Jabatan    : [………………………………………………]

Alamat      : [……………………………………………………………………………………………….]

KHUSUS

Untuk mewakili Pemberi Kuasa :

Menghadap dipersidangan kepailitan di Pengadilan Niaga pada [……………………………………] (selaku Kreditur) dalam perkara no…./PAILIT/……../ PN.NIAGA. […………………………….] antara [……………………………] (pemohon pailit) dengan [……………………………….] (termohon pailit)

[sociallocker]

Selanjutnya Penerima Kuasa diberi kuasa untuk :

Menghadap dan menghadiri Rapat-Rapat Kreditur, Mengajukan Tagihan Utang, melakukan pendaftaran utang, mengikuti pengambilan suara (voting), melakukan/menolak perdamaian dan rencana perdamaian, menerima pembayaran, menghadap dan menemui Pejabat/ Kurator/ Pengurus yang berwenang sehubungan dengan proses Kepailitan/ PKPU dalam lingkup pengadilan niaga, yang diadakan/ dilakukan oleh Hakim Pengawas, Kurator/ Pengurus, Kreditur dan Debitur.

 

[nama kota] [tanggal, bulan, tahun]

Pemberi Kuasa                                                        Penerima Kuasa

Materei

Rp. 6000

(…………………..)                                                            (…………………..)

[/sociallocker]

 

Loading...
Tinggalkan komentar