Surat Pernyataan Bersedia Membayar Ganti Rugi

0 4,859

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MEMBAYAR GANTI RUGI

Sehubungan dengan persyaratan yang ditetapkan dan diwajibkan untuk [……………………………….] Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap         : [………………………………………………………………………………..]

Jenis Kelamin           : [………………………………………………………………………………..]

Umur                           : [………………………………………………………………………………..]

Pendidikan Terakhir            : [………………………………………………………………………………..]

Alamat                        : [………………………………………………………………………………..]

[………………………………………………………………………………..]

Dengan ini saya bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp. [……………………………..],- (……………………………………………………………….) apabila dikemudian hari saya [……………………………………………………………………………. ] Dan apabila dikemudian hari ternyata saya ingkar terhadap surat pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia dituntut secara hukum di Pengadilan.

 

[sociallocker]

Demikan surat pernyataan kesanggupan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

[nama kota] [tanggal, bulan, tahun]

Hormat saya,

Meterai

Rp. 6.000,-

 

(……..nama jelas………)

[/sociallocker]

 

Loading...
Tinggalkan komentar