Browsing Tag: "tanah dan bangunan"

tanah dan bangunan

Surat Kuasa Menjual Tanah dan Bangunan (Contoh)

KUASA UNTUK MENJUAL Yang bertandatangandibawah ini: Nama                      : Tempat/tanggal lahir   : Pekerjaan                 : Alamat                     : Dengan ini memberi kuasa penuh kepada: Nama                      :…